37-49% Acrylonitrile: Medium

Arlanxeo : Polymer

Name Product Subtype Safety Data Sheet (SDS) Technical Data Sheet (TDS) Cure Rate % Acrylonitrile Mooney Viscosity UML (1+4) 100 deg. C
Krynac® 3950F (Bale,55,Bale) Nitrile Rubber Download SDS Download TDS Medium 38.5 50
Krynac® 4975F (Bale,55,Bale) Nitrile Rubber Download SDS Download TDS Medium 48.5 75